Ontstaan発生します


Judovereniging Yuseigachi is opericht op 1 november 1973. logo Yuseigachi

De naam van de vereniging, Yuseigachi, betekent "winnaar door overmacht" en is in het Japans een gebruikelijke term om aan te geven dat de winnaar superieur was aan zijn tegenstander.

Judo betekent overigens "de zachte weg" en is afgeleid van de harde vorm "jiu-jitsu". Judovereniging Yuseigachi is aangesloten bij de Judo Bond Nederland onder nummer D2SH136. De vereniging verzorgt al deze jaren les in Norg en is regelmatig gastgever aan Districts Evenementen voor de Judobond Noord-Nederland.

 

Bestuur管理


Op dit moment zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwilligers die wil helpen onze vereniging te trekken.

De Algemene Ledenvergadering wordt eens per jaar, over het algemeen in de maand juni, door het bestuur uitgeschreven.

Naam Taak E-Mail
Debora de Bruin Voorzitter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vacant Secretaris This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Astrid Dotinga Penningmeester This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hanneke van Dijk Algemeen Lid This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vacant Algemeen Lid  

 

Vrijwilligersボランティア


Zoals elke vereniging, heeft Yuseigachi ook veel vrijwilligers nodig om te kunnen blijven bestaan als vereniging. Denkt U hierbij onder andere aan het bestuur, de coaches en de vele mensen die elk jaar weer helpen om onze toernooien weer goed te laten verlopen.

De vele vrijwilligers zorgen ervoor dat de volgende punten gedaan worden:

- Coachen van wedstrijd judoka´s
- Helpen schoonmaken matten
- Begeleiden jaarlijkse speculaasactie
- Helpen bij toernooien
- enz. enz.

Wilt U ook uw steentje bijdragen, meldt u dan aan als vrijwilliger, dit kan bij onze voorzitter.

 

Trainersトレーナー


Onze trainers zijn:

Bas Helwerda Judo leraar B en trainer, 3e Dan
Henk Mulder Jeugd Judo Leider en trainer, 1e Dan